Dossier #STEM2018

Zo ziet schepencollege in Antwerpen eruit

In Antwerpen is na de goedkeuring van het bestuursakkoord zaterdag door de lokale afdelingen van N-VA, sp.a en Open Vld nu ook de samenstelling van het schepencollege bekendgemaakt. Zoals verwacht krijgt N-VA naast burgemeester Bart De Wever vijf schepenen, sp.a krijgt er drie en Open Vld één. Toch zijn nog niet alle namen bekend, want sp.a zoekt nog steeds naar een derde schepen vanwege de interne onenigheid over het bestuursakkoord. De partij laat in een reactie weten dat ze deze week "de derde post in goed overleg met de fractie gaat bekijken". Bekijk hier de verdeling:

Burgemeester Bart De Wever (N-VA), bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed

 

Eerste schepen Koen Kennis (N-VA), bevoegd voor financiën, mobiliteit, groen, middenstand en decentralisatie

Tweede schepen Jinnih Beels (sp.a), bevoegd voor onderwijs, jeugd, en integratie en inburgering

Derde schepen Annick De Ridder (N-VA), bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Vierde schepen Claude Marinower (Open Vld), bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken

Vijfde schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking

Zesde schepen Tom Meeuws (sp.a), bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten

Zevende schepen Ludo Van Campenhout (N-VA), bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren

Achtste schepen Fons Duchateau (N-VA), voorzitter van AG VESPA, bevoegd voor wonen, patrimonium, toerisme, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg

Toegevoegd schepen (sp.a, wordt later bekend gemaakt), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten