RECHTZETTING VTM NIEUWS 11/12/2018

In ons studiogesprek van gisteravond met Theo Francken, verwees Stef naar een passage in het boek van Theo Francken ‘Continent zonder grens’ over Marrakesh op pagina 226.

Op die pagina staat letterlijk: “Dat maakt dat akkoorden sluiten via fluwelen diplomatie, zoals nagestreefd op de EU-Afrika-toppen in Cotonou, Valetta en recent ook Marrakesh, een quasi onmogelijke oefening is. Er zal weliswaar een wollige tekst op papier gezet kunnen worden maar die zal niet bindend zijn (…)”.

Theo Francken wees erop dat het in deze passage gaat over de “Verklaring van Marrakesh die is aangenomen in mei” en niet om  het zogenaamde ‘Compact van Marrakesh’, waar op dit moment zoveel over te doen is. Wij willen dat bij deze graag rechtzetten.  

RECHTZETTING 13/11/2018

In aflevering 4 van 'Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen' kreeg Prof. Dr. Gwen Swennen, de functietitel: 'plastisch chirurg'.

Prof. Swennen wijst er ons op dat 'maxillofaciale chirurg' of 'aangezichtschirurg' de correcte functietitel is. Wij willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen voor deze verwarring.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 11/11/2018

In onze nieuwsuitzending van zondag 11/11/2018 hebben we een kort bericht gebracht over het pleidooi van vrouwenorganisatie Furia voor specifieke #MeToo-cao's, aangepast aan de sector.

Bij het bericht werd archiefbeeld gebruikt dat totaal niet gelieerd is aan de inhoud van het verhaal. Zo kwam onterecht ook een naai-atelier van het bedrijf Alsico in beeld. Er was geen journalistiek verantwoorde reden om net deze beelden te gebruiken in deze context. We willen ons dan ook oprecht verontschuldigen bij het bedrijf en de betrokken werkneemster.

VERDUIDELIJKING VTM NIEUWS 24/09/2018

Op 24/09/2018 hebben we een korte reportage gebracht over de bevalling van een vrouw op de pechstrook van de R4. Uit de reportage zou kunnen begrepen worden dat de bevalling op 22/09 onderweg goed is verlopen door hulp van de lokale ambulanciers van de Dienst 112 Lochristi. 

De collega’s van de MUG, die ook ter plaatse kwamen, wijzen er op dat – “met alle respect voor de lokale collega’s” – zij de interventie en bevalling hebben gedaan. MUG-verpleegkundige Davy Bracke laat het volgende weten: “Wij kwamen samen met de ziekenwagen van Lochristi aan bij de woning van het gezin. Na een eerste kort klinisch onderzoek door de MUG-arts besloten we snel te vertrekken naar het ziekenhuis. Maar kort na vertrek, op de R4, gaf de moeder aan dat de baby zou geboren worden. We lieten de ziekenwagen onmiddellijk stoppen op de pechstrook”. 

De MUG-arts en -verpleegkundige brachten daar samen met de mama het kindje op de wereld. "Meteen zowel voor de spoedarts als voor mezelf de eerste bevalling die we deden", zegt de verpleegkundige. "We zijn daar bijzonder fier op".

RECHTZETTING 07/06/2018

Op 07/06/2018 toonden wij in VTM NIEUWS beelden van hotel Three Corners in een reportage over afgelaste vluchten naar Sharm-el-Sheikh. Daarin werd gezegd dat Brussels Airlines en Thomas Cook alle vluchten en vakanties naar de Egyptische badplaats annuleert omdat het er niet veilig zou zijn voor toeristen.

Het was nooit onze bedoeling om te insinueren dat het in het hotel Three Corners zelf of de zone waarin het gelegen is onveilig zou zijn voor reizigers. Evenmin was het onze bedoeling om zelf kijkers af te raden naar Sharm-el-Sheikh af te reizen. Reisadviezen laten we liever over aan Buitenlandse Zaken via https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen Daar staat momenteel letterlijk: “…Reizen naar de Zuidelijke Sinaï, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh, worden afgeraden…

We willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen bij alle betrokkenen en in het bijzonder bij de hoteldirectie.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 19/04/2018

Op 19/04/2018 hebben we een reportage gedraaid over de UV-veiligheid van zonnebrillen. De reportage is niet uitgezonden op televisie, maar werd wel een verhaal op Facebook.

Daarin hebben we gezegd dat we een UV-test deden met enkele zonnebrillen, maar uiteindelijk gebeurde dat met een Blue Light pen om computerglazen te testen, en dus niet met een gecertificeerde UV-tester. In de beelden was ook een zonnebril te zien waarop we ingezoomd hebben op de naam van het bedrijf ‘Pajuk’ en op de letters ‘CE’ die verwijzen naar de voorgeschreven CE-norm. De teneur was dat de bril niet de bescherming biedt die vereist is, en dat je beter af bent met een duurdere zonnebril.

Dat was dus niet correct. Om te beginnen is er geen verband tussen duur of goedkoop enerzijds en de CE-norm anderzijds. Ook goedkopere zonnebrillen, zoals die in beeld van Pajuk, kunnen wel degelijk voldoen aan de CE-norm. Tegelijk was het niet correct om te spreken van een UV-test als die alleen maar gebeurt met een Blue Light pen. Ook daar gingen we dus te kort door de bocht.

Hoewel een deel van het verhaal er in bestond dat experts oproepen tot strengere CE-normen doet dit niets af aan het feit dat zonnebrillen die nu de norm halen, wel degelijk volledig voldoen aan de voorgeschreven Europese normen.  We willen ons dus expliciet verontschuldigen bij het bedrijf Pajuk Optiek.  

RECHTZETTING VTM NIEUWS 10/04/2018

In onze nieuwsuitzending van 10/04/2018 hebben we een kort bericht gebracht over een stakingsaanzegging bij Lidl. We hebben daarin gezegd dat “de christelijke vakbond het niet pikt dat iemand is ontslagen omdat hij de werkdruk niet aankon”.  Dat was niet correct.

De LBC-NVK wijst er op dat “de reden van de stakingsaanzegging is terug te vinden in het feit dat we binnen Lidl al meer dan een jaar de hoge werkdruk aankaarten, tot op vandaag worden er geen maatregelen genomen om deze menselijker te maken. Het resultaat van deze hoge werkdruk is een hoog ziektecijfer en vele burn-outs.

De vakbond zegt “te hopen via sociaal overleg alsnog maatregelen te vinden om die werkdruk te kunnen verlagen en opnieuw een aangename werksfeer te krijgen voor het personeel.”

We willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen bij alle betrokkenen.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 04/04/2018

In onze nieuwsuitzending van 04/04/2018 hebben we een reportage gebracht over de zgn. selfieccinno. Het gaat over cappuccino’s met daarop een foto van uzelf. 

De reportage draaide rond een koffiezaak in Antwerpen waar je de selfieccino kan bestellen. We hebben er helaas aan toegevoegd dat het gaat om “de eerste bar in Vlaanderen” en dat was niet correct. Er blijken nog meer koffiebars en ook een mobiele koffiezaak te zijn waar je terecht kan voor de selfieccinno. We willen ons uitdrukkelijk bij alle betrokkenen verontschuldigen voor die fout.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 30/03/2018

In onze nieuwsuitzending van 30/03/2018 hebben we een reportage gebracht over fijnstof en mondmaskers. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling door in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo leidt het bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten tot verergering van hun symptomen en heeft het bij kinderen invloed op de ontwikkeling van de longen. De normen voor fijnstof worden op vele plaatsen overschreden, vooral langs drukke wegen door voertuigemissies.

In de reportage lieten we de heer George Arrendell, Europees verdeler van Vogmask mondmaskers aan het woord. En ook KUL-toxicoloog Prof. Dr. Benoit Nemery, die het nut van mondmaskers nuanceerde: “Mondmaskers hebben waarschijnlijk geen effect omdat de allerfijnste stofdeeltjes en zeker ook de gassen zoals stikstofdioxide door die mondmaskers helemaal niet worden tegengehouden.”  

De redactie heeft bij de reportage de titel ‘Mondmasker is zinloos’ geplaatst en is als volgt ingeleid: “…Ook op straat kom je steeds vaker fietsers tegen met zo'n mondmasker, die het fijn stof in de lucht zou moeten tegenhouden. Maar volgens experts is daarvoor een mondmasker dragen zinloos.” We hadden het onterecht over “experts” terwijl we maar één expert aan het woord lieten, die het bovendien zeer duidelijk had over “de allerfijnste stofdeeltjes en gassen”. Het gaat hier om ultrafijne deeltjes nog kleiner dan de PM2,5.   

De heer Arrendell wijst er op dat PM2,5/FFP2-fijnstofmaskers de ultrafijne deeltjes en gassen inderdaad niet tegenhouden en dat wordt ook niet verhuld in de content-info van de maskers. Hij had het in de reportage overigens ook zeer duidelijk over het feit dat Vogmask de iets grotere schadelijke PM2,5 partikels tot 0,3 micrometer tegenhouden. Vogmask kreeg voor de maskers naar eigen zeggen alle nodige certificaten na keuring door BSI-Londen, een controle-agentschap ook erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten”.

In de reportage werd geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende groottes van fijnstofdeeltjes en dat was niet alleen fout, maar heeft ook voor verwarring gezorgd. We willen ons  dan ook verontschuldigen bij alle betrokkenen.

Voor meer informatie over fijnstof verwijzen we ook nog even door naar de website van de Vlaamse Milieumaatschappij:  https://www.vmm.be/lucht/fijn-stof

Voor meer info en veelgestelde vragen over de Vogmask-mondmaskers kan u voorts ook terecht op de website www.vogmask-europe.com

RECHTZETTING VTM NIEUWS 22/02/2018

Op 22/02/2018 hebben we hier een artikel gebracht waarin de prijsverschillen voor vakanties in kaart worden gebracht. Daarin hebben we vastgesteld dat je geregeld goedkoper een reis kan boeken als je die als buitenlander boekt.

Zo haalden wij een reisformule van TUI België als voorbeeld aan, die we dan vergeleken met een gelijkaardige formule van TUI Duitsland. Vanop de Duitse site boeken zou je 1.186 euro kosten, vanop de Belgische site 1.418 euro.

Blijkt intussen dat de periodes ongeveer overeen komen, maar het aantal verblijfsdagen niet. In de formule die op de Belgische site wordt voorgesteld, krijg je concreet zeven nachten in een hotel aangeboden. In de Duitse formule slechts vijf, wat het prijsverschil van 232 euro onmiddellijk verklaart.

We hebben intussen andere, wél correcte voorbeelden gevonden, maar ons eerste voorbeeld was dus niet correct. We willen ons daarvoor uitdrukkelijk verontschuldigen, bij alle betrokkenen, bij de reissector en bij de lezer.

Nicholas Lataire antwoordt

VTM NIEUWS probeert u elke dag, drie keer, op televisie zo volledig mogelijk te informeren. Om dat te doen moeten we soms keuzes maken. Waarom krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht? Waarom haalt een nieuwsfeit onze uitzendingen niet? Op deze pagina neemt hoofdredacteur Nicholas Lataire de tijd om op uw vragen te antwoorden, en om zich indien nodig te verantwoorden. Als we ergens in de VTM NIEUWS-uitzendingen een fout maakten, dan zetten we die hier recht. Tegelijk is VTM NIEUWS veel meer dan alleen maar televisie en brengen we online de klok rond nieuws. Ook hier zetten we vanzelfsprekend recht waar en wanneer nodig.