"Welk signaal willen vechters ons geven?"

Op sociale media verschijnen alsmaar meer groepen die vechtfilmpjes met elkaar delen. Zo kwam deze week nog een filmpje aan het licht waarin een veertienjarige jongen in elkaar werd geslagen. “We moeten ons afvragen welk signaal die jongeren ons geven en waarom ze voor die extreme vormen kiezen”, zegt Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten en medewerker aan de UCLL.

In zekere zin is het fenomeen niet helemaal nieuw, vertelt de pestexpert. “Jongeren die pesten, lokken al langer geweldincidenten uit, ensceneren ze soms, om succes te hebben”, verklaart Deboutte.

Status versterken
"Wel nieuw is dat ze video’s delen in besloten groepen. Daar vormen ze een soort club die dit cool vindt." Ze tonen er dat ze niet alleen toeschouwer zijn, maar dat ze ook zelf durven uitpakken. Op die manier willen ze hun status versterken en zichzelf identiteit geven, legt Deboutte uit.

Sociale media
Om hun status te verstevigen, zijn sociale media een handig hulpmiddel. “Ze geven de jongeren een gevoel van beslotenheid, de illusie dat ze hun eigen domein hebben om ongezien te experimenteren."

Binnen die groep willen ze bewijzen dat ze ook actief lid zijn. Dat ze op sociale media zo makkelijk video’s kunnen delen, helpt daarbij, zegt Deboutte. “Video’s zijn veel sterker dan woorden en als ze het delen in de groep, heeft ook iedereen het gezien.”

Distantiëren van buitenwereld
Sociale media leiden er ook toe dat jongeren zich als groep kunnen distantiëren van de buitenwereld. “Ze vereren iets dat door de samenleving nooit geapprecieerd zal worden om zichzelf identiteit te geven”, zegt Deboutte.

In die context heeft Deboutte het ook over moslimextremisme. “Ook jongeren die zichzelf verbinden met terreurgroep Islamitische Staat, zowel actief als passief, zijn bezig met zichzelf identiteit te geven”.

Signaal
De pestexpert geeft de raad niet alleen verontwaardigd te zijn omdat ze iets doen wat niet mag. “We moeten ons ook afvragen welk signaal die jongeren ons geven. Hoe komt het dat die jongeren op zo weinig manieren zichzelf betekenis kunnen geven en dan gaan kiezen voor die extreme manieren om dat te doen”, roept Deboutte op.

Door: Lore Michiels

Bekijk ook: