Storm in gemeenteraad Langemark over seksfeestje

Het zag er even naar uit dat de storm rond het seksfeestje in zomerbar La Brasa in Langemark was gaan liggen, maar tijdens de gemeenteraad werd schepen Frank Gheeraert door de oppositie vanavond aan de tand gevoeld. Niet voor zijn aanwezigheid op het feestje, maar omdat hij het vermoeden had geuit dat de opdracht voor het nemen van bezwarende foto’s uit de politieke hoek kon komen. De geviseerde schepen ging vol in de verdediging.

De sfeer in de zaal was om te snijden bij aanvang van de gemeenteraad. Vooral tussen de oppositieraadsleden Dominique Cool (N-VA) en Jean-Marie Callewaert (sp.a) en schepen Frank Gheeraert (Open Vld) hing een ongezonde spanning. Beide raadsleden hadden in de pers aangekondigd om de schepen ter verantwoording te roepen, omdat die in interviews zijn vermoeden had geuit dat de chantage een politiek motief had. Op vraag van sp.a en N-VA werd die uitspraak als eerste agendapunt van de zitting in het Kasteel behandeld.

De oppositieleden trokken van leer en vroegen de schepen hoe hij zelf zijn verder politiek functioneren ziet en waarom hij in de richting van zijn politieke tegenstanders had gewezen bij het zoeken naar de opdrachtgever voor het nemen van de bezwarende foto’s. Bovenal eisten ze dat de schepen zijn excuses zou aanbieden.

Geen excuses
“Als ik mijn broek zal afsteken, is dat op het volgende feestje met de gepaste dresscode, maar niet om mijn excuses aan te bieden”, klonk het antwoord. Zoals aangekondigd, had de schepen gewacht om te reageren tot de zitting van vanavond. In een monoloog van 25 minuten gaf hij mee misnoegd te zijn door de berichten die in de media zijn verschenen en niet opgezet te zijn met de aantijgingen. 

“Ik heb alle krantenartikels gescreend die over mij zijn verschenen en daarin wordt ‘chantage uit politieke kringen’ slechts één maal aan mij gelinkt, door een suggestieve vraagstelling van de journalist. De oppositie daarentegen heeft die termen bijzonder veel laten vallen in de pers. In diezelfde artikels heb ik maar liefst 167 verwijzing naar seks geteld. Wie moet zich hier geviseerd voelen?”

“Meteen na de heisa heb ik overlegd met de burgemeester en de voorzitter van onze Open Vld-afdeling, net als met onze coalitiepartner. Iedereen gaf mee verder te willen werken in het volste vertrouwen. Wat de publieke opinie betreft: het was een privéfeest, dat plaats vond met uitsluitend volwassenen en volledig was afgeschermd van openbare weg. Er werden geen strafbare feiten gepleegd. Niet het feit dat ik er aanwezig was, maar het feit dat ik politiek actief ben, speelt mij parten. Onder de noemer van persvrijheid en maatschappelijk belang werd manifest inbreuk gepleegd op de privacy van mijn gezin.” 

Gesloten zitting
Het punt zal vanavond na de zitting terug worden opgerakeld in gesloten zitting, om het gerechtelijk onderzoek niet in het gedrang te brengen. Al bij al bleef de gedupeerde schepen er erg rustig bij, niettegenstaande hij in een open bericht op Facebook had meegegeven de hele affaire en het effect er van op zijn familie zwaar doorweegt. 

Daarentegen heeft hij eerder deze zomer ook bewezen het hele gebeuren te kunnen relativeren, toen hij bij de viering van een gouden jubileum de opmerking maakte: “Trek nog maar een foto vanuit de maïs”, toen het koppel bij burgemeester en schepenen werd gefotografeerd.

Politieke impact
Ondertussen zijn de fotograaf en de voormalig zakenpartner van de uitbater van de zomerbar ontmaskerd, maar blijft het onduidelijk wie de eigenlijke opdrachtgever voor het nemen van de foto’s was. 

Welke impact het schandaal zal hebben op de populariteit van de schepen bij de inwoners van Langemark, zullen we pas te weten komen na de verkiezingsronde van 14 oktober. Frank Gheeraert zal als lijstduwer de rangen sluiten van de nieuwe kartellijst Tope 8920.