Nabestaanden van overleden brandweermannen Beringen krijgen schadevergoeding wegens moed

De nabestaanden van de twee brandweermannen die vorige zondag zijn omgekomen bij een brand in Beringen, komen normaal gezien in aanmerking voor een extra premie: een bijzondere vergoeding voor morele schade. Na het doorlopen van de normale procedure daarvoor, zullen ze die krijgen voor hun uitzonderlijke moed en zelfopoffering.

Omdat er mogelijk mensen binnen waren die de overleden brandweermannen uit het brandend gebouw willen redden, komen beide mannen in aanmerking voor een bijzondere vergoeding voor morele schade. Dat is een extra premie van het departement Binnenlandse Zaken voor hun uitzonderlijke daad van moed en zelfopoffering. Hoewel de brandweermannen aan alle voorwaarden voldoen om recht te hebben op die vergoeding, moet de toekenning nog formeel worden goedgekeurd. Daarvoor moet eerst nog een procedure doorlopen worden.

Verzekering
De overkoepelende organisatie van brandweerzones, Netwerk Brandweer, vindt de schadevergoeding een positief signaal. Al zou het volgens hen nog beter zijn als zo'n zaken geregeld zijn via een verzekering waar mensen altijd kunnen op rekenen. "Het is een goede zaak, maar het blijft natuurlijk een premie die een minister moet toekennen aan de familie. Het geeft geen zekerheid aan de familie. Het zou beter geregeld zijn via een verzekering war mensen altijd recht op hebben", zegt Bert Brugghemans van het Netwerk Brandweer.

Uitkering
Via de arbeidsongevallenverzekering krijgen nabestaanden een uitkering op basis van het inkomen van de overledene op dat moment. Maar dat volstaat niet, zegt Netwerk Brandweer, bij jonge gezinnen bijvoorbeeld moeten de grootste kosten dan nog komen. "Wij zouden liever hebben dat er gekeken wordt naar het loon over de volledige loopbaan, want normaal gezien bij jonge mensen stijgen de kosten nog. En daarnaast dat er ook gekeken wordt wat iemand naast zijn werk nog doet. Dus bijvoorbeeld de huishoudelijke taken die hij in huis doet en wat de familie moet doen om dat te compenseren als er iemand wegvalt. Het is vooral belangrijk dat de familie geen enkele economische schade ondervindt van het overlijden van iemand in bevolen dienst", aldus Brugghemans.

Daarmee vraagt de brandweer een uitzondering op de algemene regel. Dat is nodig zeggen ze: "Het is voor ons vooral belangrijk dat brandweermensen erkend worden voor de inspanningen die ze doen. Ze voeren ook een risicoberoep uit en dat daar natuurlijk de nodige compensaties tegenover staan als er eens iets misgaat. Ik denk dat we als maatschappij moeten kunnen blijven rekenen op mensen die zich inzetten, maar dat die mensen ook moeten kunnen rekenen op de maatschappij als er eens iets misloopt."